کیت الایزا

اطلاع رسانی جابجایی دفترمرکزی پیشتاز طب زمان

با تو جه به جابجایی دفترمرکزی پیشتاز طب زمان خواهشمند است مرسولات به نشانی  جدید دفترمرکزی ارسال گردد که در ذیل نیز به حضورتان اعلام میگردد. 

 

نشانی جدید دفتر مرکزی : شهرک گلستان - بلوارگلها- خیابان یاس سوم- نبش 18متری یاسمن جنوبی- پلاک1

کدپستی 1494734463

شماره تماس  42197000   

شماره فکس   42197007