کیت الایزا

مشاهده Power point آموزشی کارگاه تضمین کیفیت در تست های الایزا

علاقه مندان به دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تضمین کیفیت در تست های الایزا 

میتوانند با مراجعه به  

نوار بالای صفحه / آیکون پشتیبانی و آموزش / کارگاه آموزشی / تضمین کیفیت در تست های الایزا95 -

فایل  آموزشی با تدریس جناب آقای دکتر بوترابی و جناب آقای دکتر میرجلیلی را که درمورخ دوم اردیبهشت

همزمان با چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت برگزار شده بود را دریافت نمایند.