کیت الایزا

برگزاری کارگاه آموزشی تضمین کیفیت درتست های الایزا در چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاءکیفیت درخدمات آزمایشگاهی

برگزاری کارگاه آموزشی توسط شرکت پیشتاز طب زمان با عنوان تضمین کیفیت درتست های الایزا 

 

زمان :  پنج شنبه  -  دوم اردیبهشت ماه - سال هزاروسیصدونودوپنج 

ساعت برگزاری  :  ساعت  10/30 صبح    الی    12/30 ظهر

مکان :  دانشگاه علوم پزشکی ایران- مرکز همایش های رازی - طبقه اول- سالن A