کیت الایزا

پشتیبانی و خدمات

 

همكاران گرامی:

شركت توليدی تحقيقاتی پيشتاز طب پيشرو در توليد كيت های الايزا با دانش فنی 100% داخلی در صدد است تا با ارائه پشتيبانی بعد از فروش در راستای برقراری ارتباطی تنگاتنگ با مراكز و آزمايشگاه های تشخيص پزشكی و تحقيقاتی موجب ارتقاء كيفيت و خدمات اين شركت گردد. در صورتی كه نكات ذیل پاسخگوی شما نبود لطفاً با آدرس پست الكترونيكی info@pishtazteb.com يا شماره تلفن دفتر مرکزی: 42197000 یا تلفن شبانه روزی پاسخگویی مشتریان: 88561379 ، تلفن پاسخگویی به مشکلات فنی الایزا : 42197777، تلفن پاسخگویی به مشکلات فنی بیوشیمی : 42197888 و يا دورنگار: 42197007 تماس حاصل نموده تا همكاران ما در قسمت فنی پاسخگوی مشكلات شما باشند. نكات ذكر شده در اين صفحه موارد رايجی از مشكلات احتمالی در تست های الايزا و نحوه حل اين مشكلات می باشند.

مشكلات احتمالی در تست های الايزا: 

مقادير بالای كنترل منفی و يا بك گراند بالا
مقادير پائين كنترل مثبت يا ابزوربنس های پائين
تمام پليت دارای OD مثبت است يا در تمام خانه های پليت رنگ ظاهر شده است
واكنش های مثبت كاذب
قدرت تكرار پذيری ضعيف يا دوپليكيت ناهمخوان
حساسيت ضعيف
ابزوربنس كاليبراتورها (استانداردها) بالاست
نمونه، ابزوربنس خارج از رنج كاليبراتورها دارد
كليه ابزوربنس ها پائين است
كنترل از رنج خارج است
استریپ ها از نگهدارنده آن ها در پليت خارج می شوند
استريپ ها در هلدر فيت نمی شوند
كروموژن آبی رنگ شده است
بعد از تركيب كروموژن و سوبسترا محلول آبی رنگ می شود
زرد رنگ شدن( Stop Solution) یا محلول متوقف كننده واكنش
رسوب و ذرات سياه در چاهك ها قبل از خواندن ابزوربنس

حتی پس از 30 دقيقه انكوباسيون سوبسترا رنگی ظاهر نمی شود
رنگزايی با سرعت زيادی حادث می شود

شستشو (Washing)   

عمليات شستشو جهت جدا كردن تركيبات باند شده به كف چاهك ها از آنهائيكه متصل نشده اند صورت می گيرد اين عمل با خالی كردن مايع داخل چاهك ها و ريختن مايع شستشو به داخل آنها انجام می شود كه معمولا ً حداقل بايد سه بار اين عمل را تكرار كرد محلولی كه جهت شستشو استفاده می گردد بايد دارای شرايط خاصی باشد مثلاً بايد شرايط ايزوتونيكی ايجاد نمايد تا بر پيوند آنتی ژن و آنتی بادی اثرسوء نداشته باشد يكی از بهترين محلول ها كه بيشترين استفاده را جهت شستشو در الايزا دارد محلول PBS می باشد (آب معمولی به علت اينكه دارای شرايط يكسان و استيبل در مشخصاتي چون PH و مولاريته و... نمی باشد مايع چندان خوبی جهت شستشو نيست) گاهی در برخی از محلول های شستشو از برخی دترجنت ها استفاده می گردد(مانندTween) تا قدرت شستشوی محلول افزايش يابد. بايد توجه داشت كه در صورت استفاده از دترجنت ها د ر محلول شستشو بايد دقت شود كه اين دترجنت اثر سوئی بر روی آنتی ژن ها نداشته باشد(مانند اثر دناتوراسيون) در ضمن در موارد استفاده از دترجنت در محلول شستشو احتمال بوجود آمدن حباب در هنگام ريختن محلول شستشو در چاهك ها وجود دارد كه اين حباب ها می توانند از تماس محلول با كف چاهك ممانعت كرده و در نتيجه عمليات شستشو را درآن نواحی مختل كنند لذا بايد از تشكيل حباب در چاهك ها در هنگام شستشو بشدت اجتناب ورزيد.

شستشوی دستی (Manual Washing)   

در شستشوی دستی پليت مهمترين نكته اين است كه تمام نقاط چاهك ها در تماس با محلول شستشو قرار گيرند و نبايد هيچ گونه حباب هوائی ايجاد شود. 

شستشو با دستگاه های شستشوی پليت يا استريپ   

در اين دستگاه ها سيكل های متعدد شستشو قابل برنامه ريزی است و اين دستگاه ها بايد بصورت روتين مورد معاينه قرار گيرند تا كاركرد آنها دائماً مورد تائيد واقع شود زيرا ممكن است اشكالات خاصی كه در آنها ايجاد می شود مانع شستشوی صحيح گردند(مانند مسدود شدن كانال های شستشو)   

نكاتی مهم در شستشو  

- مراحل تهيه محلول شستشو را به دقت انجام دهيد.

- صحت عمل دستگاه شستشو را روزانه و به صورت روتين چك كنيد.

- از طراز بودن سطح پليت در هنگام شستشو اطمينان حاصل كنيد.

- مطمئن شويد كه چاهك ها در هنگام شستشو كاملاً پر می شوند(در هنگام پر شدن چاهك ها سطح گنبدی مايع قابل مشاهده می باشد)

- ازخروج باقی مانده های كنژوگه در هنگام شستشو اطمينان حاصل كنيد.

- در هنگام شستشو از سر ريز شدن محلول شستشو و ورود آن به چاهك های مجاور بپرهيزيد.

- در دستگاه واشر فشار شستشو را كاهش داده و از فشارهای بالا استفاده نكنيد.

- در هنگام شستشو بايد طبق دستور كيت به تعداد دفعاتی كه ذكر شده عمليات شستشو را انجام داد.

- بين هر مرحله شستشو پس از ريختن محلول شستشو 20 ثانيه وقفه ايجاد كنيد.

- در هنگام خالی كردن و يا آسپيره كردن محلول شستشو اطمينان حاصل كنيد كه تمامی آن خارج ميشود.

- پس از اتمام مراحل شستشو با برگرداندن پليت بر روی كاغذ نم گير ذرات باقی مانده را خارج كنيد.     

نكاتی مهم در سمپلينگ   

- سمپلرها را طبق دستور سازنده آنها مرتباً كاليبره كنيد.

- از تماس نوك سمپلر از ديواره يك چاهك به چاهك ديگر بپرهيزيد.

- از پاشيده شدن نمونه ها وساير محلول ها به اطراف و ساير چاهك ها بپرهيزيد.

- از خارج كردن محلول های باقيمانده در نوك سمپلر با فوت كردن بپرهيزيد.

- برای هر نمونه يا محلول از نوك سمپلر جديد استفاده كنيد.

- لوله سمپلر را جهت وجود قطرات و يا مواد خشك شده چك كرده و در صورت وجود آنها را پاك كنيد.

- از فيت و محكم شدن نوك سمپلرها بر سر سمپلر اطمينان حاصل كنيد.    

نكاتی مهم درمورد ميكروپليت   

- قبل از باز كردن درب كيسه حاوی ميكروپليت آن را به دمای اتاق برسانيد.

- بعد از افزودن سوبسترا پليت را در جای تاريك قرار دهيد.

- در هنگام خالی كردن پليت بايد دو طرف آن را طوری فشار دهيد كه استريپ ها نتوانند خارج شوند.

- اگر استريپ ها در هلدر خوب فيت نمی شوند ابتدا آنها را 180 درجه چرخانده و جا بزنيد و اگر باز هم فيت نشدند از هلدر مناسب استفاده كنيد.

- استريپ های استفاده نشده را همراه با نم گير به داخل كيسه مخصوص برگردانده و در آن را خوب ببنديد.

- در زمان باز كردن درب پليت در بار اول تاريخ را روی كيسه پليت يادداشت كنيد.

- اثر انگشت ها را توسط محلول شستشو از روی پليت پاك كنيد و آن را خشك كنيد.

- توجه كنيد كه در هنگام انجام مراحل تست مانند شستشو، ريختن محلول ها در چاهك ها و قرائت جذب نوری چاهك ها در جای خود باشند.

- قبل از قرائت جذب نوری زير پليت را با دستمال مخصوص بدون ذرات پخش شونده پاك كنيد.

- در خلال انجام تست نبايد اجازه داد كه كف چاهك خشك شوند.  

نكاتی مهم در مورد آماده سازی سوبسترا   

- از محلول های تازه كروموژن و سوبسترا(سوبسترا A وسوبستراي B) استفاده كنيد.

- طرز تهيه محلول سوبسترای آماده كار را به دقت مانند دستور كيت اجرا كنيد.

- دمای محلول در نتيجه تست بسيارمهم است زيرا در توليد رنگ تاثير بسزائی دارد.

- برای نگهداری محلول سوبسترای تازه را با محلول قديمی در يك ظرف مخلوط نكنيد.

- برای استفاده مجدد از ظروف سوبستراهای كهنه آن ها را با محلول اسيد سولفوريك شسته چند بار با آب مقطر شستشو دهيد.    

نكاتی مهم در مورد آنزيم كنژوگه   

- كنژوگه را در دمای ذكر شده در كيت نگهداری كنيد.

- كنژوگه رقيق شده را براي مدت طولانی جهت انجام تست های ديگر نگهداری نكنيد و هميشه به اندازه نياز برای تستی كه انجام می دهيد محلول كنژوگه را آماده كنيد.

- هرگز برای مدت طولانی محلول كنژوگه را در روی ميز كار باقی نگذاريد.    

نكاتی مهم در مورد افزودن نمونه   

گاهی برخی اشكالات در سمپلينگ نمونه باعث ايجاد نتيجه ناصحيح می شود كه عبارتند از :

- قرار نگرفتن نمونه در مركز كف چاهك يا بافر موجود در چاهك و تماس آن با ديواره های چاهك ها.

- ايجاد كف و حباب در هنگام افزودن نمونه.     

نكاتی در مورد محلو ل متوقف كننده واكنش (Stop Solution)  

محلول متوقف كننده واكنش جهت جلوگيری از واكنش بيشتر آنزيم در الايزا افزوده می شود عمل متوقف سازی واكنش معمولاً در زمانی صورت می گيرد كه عمليات توليد محصول از واكنش آنزيم و سوبسترا هنوز در فاز خطی(Linear) می باشد. اسيدها و بازهای قوی بامولاريته بالا با دناتوره كردن ساختمان آنزيم فعاليت آن را متوقف می سازند برخی محلول های استاپينگ به صورت اختصاصی بر روی آنزيم های خاص اثرمی گذارند( Enzyme - Specific)، مثلاً سديم آزايد مهار كننده آنزيم HRP می باشد و EDTA با شلاته كردن يون آهن كو- فاكتور آنزيم آلكالن فسفاتاز اين آنزيم را مهار می كند. در بسياری از تست های الايزا پس از افزودن محلو ل متوقف كننده واكنش طيف جذبی محصول تغيير می كند مثلاً رنگ محلول داخل چاهك از آبي به زرد تبديل می شود كه ماكزيمم جذب حاصل معمولاً در 450 ناتومتر و يا 492 نانومتر خواهد بود. 

نكاتی مهم در مورد دما 

- تقريباً نيم ساعت قبل از شروع تست تمامی اجزای كيت را به دمای اتاق ( 20 تا 25 درجه سانتی گراد ) برسانيد.

- دمای كليه انكوباتورها را چك و تنظيم نمائيد. بياد داشته باشيد كه دمای پائين تر از حد لازم می تواند باعث كاهش جذب نوری شده و دمای بالاتر از آن می تواند باعث افزايش جذب نوری شود، در ضمن تبخير مايع در چاهك ها می تواند باعث اثر لبه ای (Edge Effect) گردد كه در نتيجه آزمايش اختلا ل ايجاد مي كند.

- دمای مناسب برای انكوباسيون در دمای اتاق 20 تا 25 درجه سانتی گراد می باشد بنا براين دمای اتاق را با استفاده از ترمومتر حساس و كاليبره شده اندازه گيری كرده و تنظيم نمائيد.

- دستيابی به دمای كاملاً مناسب برای هر تست از ضروريات است بنابراين:

1- كاليبراسيون تايمرها را بررسی كنيد و در صورت عدم دقت كافی آنها را تنظيم و يا تعمير نمائيد.

2- زمان انكوباسيون ها را ثبت نمائيد.

3- پس از افزودن محلول متوقف كننده واكنش هر چه سريعتر جذب نوری ها را قرائت نمائيد.

نكاتی مهم درمورد شيكينگ و روتيشن 

- شيكينگ و روتيشن باعث می شود كه از يك طرف مواد در حال واكنش خوب با هم مخلوط شوند و از طرف ديگر مواد موجود در مايع داخل چاهك ها به صورت پيوسته در تماس با فاز جامد قرار گيرند.

- با عمل شيكينگ و روتيشن می توان انرژی كينتيك سيستم را فراهم نمود كه دراين صورت واكنش آنتی ژن و آنتی بادی افزايش پيدا كرده و گاهاً نياز به انكوباسيون در دمای بالاتر جبران خواهد شد.